Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
18. ledna 2022 ..:: Home ::..   Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

UTE - Università della Terza Età se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web UTE - Università della Terza Età a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu UTE - Università della Terza Età souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

UTE - Università della Terza Età shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. UTE - Università della Terza Età také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na UTE - Università della Terza Età automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou UTE - Università della Terza Età využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu UTE - Università della Terza Età.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu UTE - Università della Terza Età, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: UTE - Università della Terza Età nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

UTE - Università della Terza Età doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na UTE - Università della Terza Età. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. UTE - Università della Terza Età nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo UTE - Università della Terza Età a rodinu webů UTE - Università della Terza Età.

Použití osobních informací

UTE - Università della Terza Età shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu UTE - Università della Terza Età a k poskytování služeb, o které jste požádali. UTE - Università della Terza Età také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z UTE - Università della Terza Età a jeho přidružených částí. UTE - Università della Terza Età vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. UTE - Università della Terza Età neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. UTE - Università della Terza Età Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc UTE - Università della Terza Età může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb UTE - Università della Terza Età a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

UTE - Università della Terza Età nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

UTE - Università della Terza Età udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu UTE - Università della Terza Età za účelem zjištění, jaké služby UTE - Università della Terza Età jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům UTE - Università della Terza Età, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web UTE - Università della Terza Età prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící UTE - Università della Terza Età nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku UTE - Università della Terza Età a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů UTE - Università della Terza Età nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web UTE - Università della Terza Età používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky UTE - Università della Terza Età nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti UTE - Università della Terza Età, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb UTE - Università della Terza Età nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

UTE - Università della Terza Età zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. UTE - Università della Terza Età uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

UTE - Università della Terza Età vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se UTE - Università della Terza Età nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte UTE - Università della Terza Età na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  

Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2022 by DotNetNuke Corporation